Έλεγχος ακοής παίδων

Κατά τον έλεγχο ακοής των παίδων διενεργούνται μία σειρά από δοκιμασίες με σκοπό τον προσδιορισμό της ακουστικής ικανότητας ενός παιδιού. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα ακοής, καθώς μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ομιλίας και τη γλώσσας. Υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες ακοής, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Σε νεογνά και παιδιά έως 2 – 2,5 ετών:

  •  Ωτοακουστικές εκπομπές ( ΟΑΕ ): Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός μικρού αισθητήρα στο αυτί του παιδιού για τη μέτρηση των ήχων που παράγονται από το έσω ους ως απόκριση σε έναν ήχο τύπου κλικ. Σε περίπτωση αποτυχίας συστήνεται επανάληψη της δοκιμασίας σε 1 μήνα. Διάρκεια 2 λεπτά για το κάθε αυτί.

  • Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά ( ABR ): Αποτελεί την επόμενη δοκιμασία που εκτελείται σε περίπτωση αποτυχίας έκλυσης των ΟΑΕ (αποτέλεσμα REFER ή Incomplete ) σε 2 διαφορετικές συνεδρίες. Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο τριχωτό της κεφαλής του παιδιού για τη μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας που παράγεται από το ακουστικό νεύρο και το εγκεφαλικό στέλεχος ως απόκριση στους ήχους. Διάρκεια 30 λεπτά για το κάθε αυτί και για μία πλήρη καταγραφή σε βρέφη είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία. Η παραπάνω εξέταση θέτει και την οριστική διάγνωση σχετικά με την ύπαρξη και το βαθμό της βαρηκοΐας.

  • Τεστ συμπεριφοράς: Αυτά τα τεστ περιλαμβάνουν την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού ως απόκριση σε ήχους διαφορετικών συχνοτήτων και εντάσεων. Μπορεί να ζητηθεί από το παιδί να γυρίσει το κεφάλι του, να σηκώσει ένα χέρι ή να πατήσει ένα κουμπί ως απάντηση στους ήχους που ακούει.

Παιδιά 3-7 ετών:

  • Παιχνιδοακοομετρία: Εφαρμόζεται σε μικρά παιδιά που δεν είναι ακόμη σε θέση να ανταποκριθούν στα παραδοσιακά τεστ όπως το τονικό ακοόγραμμα. Αντίθετα, παρουσιάζονται στο παιδί εικόνες ή οπτικά ερεθίσματα που αντιστοιχούν σε ήχους και παρατηρείται η ανταπόκρισή του σε αυτά τα ερεθίσματα. Κατά τη διάρκεια της μέσω ακουστικών αναπαράγονται σε διάφορες εντάσεις λέξεις απλές όπως μπάλα, αεροπλάνο κλπ. και ζητείται από το εξεταζόμενο παιδί καθώς τις ακούει να τις δείξει είτε σε ένα πίνακα είτε να επιλέξει την αντίστοιχη κάρτα.

Τις παραπάνω εξετάσεις συμπληρώνουν το τονικό ακοόγραμμα σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, τα αντανακλαστικά του ωτός, η ενδοσκόπηση ρινοφάρυγγα και η ωτοσκόπηση με τη χρήση μικροσκοπίου.