Χώρος αναμονής ασθενών

Εξεταστήριο - λήψη ιστορικού

Ακοολογικό εργαστήριο