Νεογνικός έλεγχος ακοής

έλεγχος ακοής νεογνά Καβάλα
έλεγχος ακοής νεογνά Καβάλα

Ο προληπτικός έλεγχος ακοής στα νεογνά διενεργείται με τις ωτοακουστικές εκπομπές (ΩΑΕ). Η μέτρηση των ΩΑΕ είναι απλή και ανώδυνη διαδικασία, καθώς χρησιμοποιείται ένας μικρός αισθητήρας που τοποθετείται στο κανάλι του αυτιού του βρέφους. Οι ωτοακουστικές εκπομπές εκλύονται από το εσωτερικού του αυτιού μετά από τον ερεθισμό του με ηχητικά σήματα . Ιδανική ηλικία του ελέγχου είναι η δεύτερη ημέρα της γέννησης μέχρι και το πρώτο τρίμηνο χωρίς να σημαίνει ότι δε δύναται να πραγματοποιηθεί και αργότερα. Είναι μία εξέταση που διαρκεί 2 λεπτά για κάθε αυτί αλλά προϋποθέτει την απουσία εξωτερικών θορύβων κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας οπότε και ένας τυπικός έλεγχος μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 30-45 λεπτά. Όσο μεγαλύτερο είναι το νεογνό ή βρέφος, συνήθως τόσο πιο δύσκολη τεχνικά γίνεται και η μέτρηση.

Στα νεογνά, ο έλεγχος των ΩΑΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ακόμα και πριν από την ηλικία στην οποία το βρέφος είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε παραδοσιακούς ελέγχους ακοής. Η έγκαιρη αυτή διάγνωση σε τυχόν πρόβλημα θα μας επιτρέψει την γρήγορη διενέργεια των υπόλοιπων εξετάσεων ( προκλητά δυναμικά, αξονική-μαγνητική ) προς επιβεβαίωση και την αντιμετώπισή του. Ακριβώς αυτή η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής όπου η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι ακόμα μεγάλη και έτσι η έγκαιρη αποκατάσταση της ακοής ( όπως πχ. μέσω κοχλιακής εμφύτευσης ) θα επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα στο τομέα της ανάπτυξης της ακοής αλλά και του λόγου.