Σιελογόνοι αδένες

Διερεύνηση και αντιμετώπιση παθήσεων σιελογόνων αδένων. Αφαίρεση λίθων υπό τοπική αναισθησία